Bethlehemkerk Den Haag

Missionair meer mogelijk: ontwikkeling tot een kerk voor de wijk en de stad. 

Bekijk de website

Missionair meer mogelijk

De Hervormde Bethlehemkerk is een actieve stadsgemeente in de Haagse Bomen- en Bloemenbuurt. De gemeente wil structureel aandacht besteden aan een naar buiten gerichte kerk zijn, die aansluit bij wat leeft in de wijk en in de stad. Dit wordt onder andere vormgegeven door een missionair predikant aan te stellen.

Over het project

Dit project is een vervolg op het eerdere project ‘Brood voor de buurt’ (2010-2015). Hieruit zijn verschillende activiteiten voortgekomen zoals Alpha-cursussen, debatavonden, start van een pioniersplek LUX, ‘Kiddie en Coffee’-momenten in de wijk.

De impact van deze kerk op de omgeving is dat er veel meer verbindingen ontstaan tussen de kerk en de stad. Voor de geloofsgemeenschap betekent dit dat meer mensen van alle generaties zich thuis voelen in de Bethlehemkerk, betrokken zijn en zich actief inzetten en de gemeente in omvang groeit.
De Bethlehemkerk heeft circa 950 leden en elke zondag een dienst.

Missionair meer mogelijk: ontwikkeling tot een kerk voor de wijk en de stad

Door verbinding met de omgeving bijdragen aan de bloei van de wijk en de stad.   

Waarom wij dit project steunen

Het project ‘Missionair meer mogelijk’ draagt bij aan de verbinding van de kerkgemeenschap met hun omgeving en daarmee ook aan de bloei van hun wijk en de stad.

Totale begroting 2020-2024 circa € 525.00.
Maatschappij voor Welstand heeft over deze vijf jaar € 45.000 toegekend.

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen