Teamcoaching voor predikanten

‘Nu valt het kwartje. Dankzij deze ene sessie snap ik meer van wat we aan het doen zijn dan in al die drie jaar hiervoor’.

Bekijk de website Stichting Ruimzicht

Hoe zorg je voor een sterk team dat elkaar aanvult?

Steeds vaker gebeurt het dat predikanten, samen met kerkelijk werkers en pioniers, als team willen of moeten samenwerken. Soms is het een zoektocht hoe dit vorm te geven, worstelen ze met die samenwerking of zitten ze klem tussen de verwachtingen en toekomstvisies van hun kerkenraden. Op zo’n moment komt teamcoaching in beeld.

De teamcoaching is bedoeld voor teams van beroepskrachten (predikanten, kerkelijk werkers, pioniers) die (gaan) samenwerken. Het gaat dus om bestaande én nog te vormen teams. Het doel van de teamcoaching is om het team in staat te stellen samenwerkend de gemeente te leiden en daarbij op effectieve wijze gebruik te maken van ieders overeenkomsten en verschillen. Beoogd resultaat is de effectiviteit van de samenwerking binnen het team te versterken. Het traject bestaat uit zeven bijeenkomsten van circa drie uur, onder leiding van ervaren en geregistreerde coaches. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat wij geloven dat gezonde en sterke teams van predikanten, kerkelijk werkers en pioniers bijdragen aan levendige en gezonde kerken.  

Wij willen niet een structurele partner zijn voor coachingstrajecten (dat past bijvoorbeeld beter bij de doelstelling van Stichting Aanpakken). Maar het past wel heel goed bij ons om een opstartfase van een project te steunen. Daarom dragen we er van harte aan bij dat Stichting Ruimzicht deze nieuwe coaching kan aanbieden.

De kosten van de teamcoaching zijn 5.600 euro per traject. In deze opstartfase draagt Maatschappij van Welstand aan elk traject 2.500 euro bij.

Toekenning
– 2022: € 15.000
– 2023: € 12.500
– 2024: € 12.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen