Dorpskerk Colijnsplaat

Een grote stap om het kerkgebouw toekomstbestendig te maken.

Bekijk de website dorpskerk Colijnsplaat

Een grote stap met groot onderhoud

Dit project betreft groot onderhoud aan de Dorpskerk (Rijksmonument) in Colijnsplaat (Zeeland) van de vitale Protestantse gemeente Colijnsplaat. Uit efficiëntie-overwegingen wil men onderhoud uit het vijfjaren onderhoudsplan nu in een keer uitvoeren. Klein onderhoud wordt meestal in eigen beheer uitgevoerd met vrijwilligers, maar deze werkzaamheden gaan het budget te boven. De kerk wordt wekelijks gebruikt voor kerkdiensten, maar ook verhuurd voor uitvaartdiensten, exposities, concerten en andere bijeenkomsten.

Waarom wij dit project steunen

Wij ondersteunen restauratie van kerkgebouwen omdat een plek om samen te komen belangrijk is voor een geloofsgemeenschap. Daarnaast is een kerkgebouw een zichtbare aanwezigheid van een geloofsgemeenschap in een dorp, stad of wijk. Ook is het vaak een ontmoetingsplek in de samenleving.

Wij steunen de restauratie van de Dorpskerk in Colijnsplaat omdat het een vitale lokale gemeente is met onvoldoende eigen middelen om de restauratie (volledig) zelf te bekostigen

Toekenning: € 20.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen