Filippus Opleiding

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

Bekijk de website Evangelie Moslims

Praktische theologische opleiding voor missionair werkers met moslimachtergrond

Deze deeltijd-opleiding van stichting Evangelie & Moslims is speciaal ontwikkeld voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust ze toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen. De opleiding wordt aangeboden in het Nederlands, Arabisch, Farsi (ook te volgen voor veel Afghanen) en Turks. De opleidingslocatie is in Zeist. De meeste cursisten zijn structureel betrokken bij missionair werk en geven aan het geleerde direct te kunnen toepassen.

Waarom wij dit project steunen

Wij steunen projecten vanuit of gericht op migrantenkerken en interculturele kerken, omdat deze kerken een geestelijk thuis bieden voor een groeiende groep Nederlanders.
Dit project voorziet in een behoefte (vraaggericht) van voorgangers en missionair werkers met een moslimachtergrond.
De integratie van migranten met een moslimachtergrond is in onze samenleving een onderwerp dat veel aandacht krijgt en soms tot wrijving leidt. De cursisten en de gemeenschappen waarvan zij deel uit maken kunnen hierin bruggenbouwers zijn.

Toekenning: € 27.000, gespreid en aflopend over een periode van vier jaar

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen