Herstel bevorderen & verbinden naar vrijheid

De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden en hun familie in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek ondersteunt bij en na detentie. Zowel pastoraal als met praktische hulp en begeleiding.

Bekijk de website Diaconale Stichting Gevangenenzorg (DSG) De Sluis

Elk mens is waardevol en gelijk

De Sluis biedt hulp aan mensen in en na detentie in het Justitieel Centrum Zaanstad, het JCZ. Daarvoor zet de stichting vrijwilligers in die zowel binnen de muren van het JCZ als daarbuiten actief zijn in verschillende projecten. 

Veel gedetineerden staan open voor een positieve verandering van hun leven na detentie. Het lukt echter lang niet altijd om tot concrete plannen te komen, alle mogelijkheden tot herstel en re-integratie te ontdekken en daarvoor de juiste netwerken te betrekken. De ongeveer 100 vrijwilligers van DSG De Sluis bieden begeleiding op verschillende leefgebieden. Er is een aanbod van diverse projecten binnen drie thema’s: herstel van familierelaties, persoonlijk herstel in combinatie met herstel met slachtoffers en samenleving en tot slot pastoraat. In de projecten wordt samengewerkt met vele andere organisaties, zoals Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland en het Justitiepastoraat. Voor veel kerken in de regio is De Sluis een belangrijk diaconaal project. 

Waarom wij dit project steunen

DSG De Sluis maakt een adequate verbinding mogelijk tussen de geestelijke verzorging in de gevangenis, de diaconale inzet van vele vrijwilligers en de betrokkenheid van kerken uit de regio. Daarnaast is er goede samenwerking met andere (christelijke) organisaties die werkzaam die hulp bieden aan (ex-)gedetineerden. Doel is bij te dragen aan een structurele verandering in de levens van de hulpvragers. 

Toekenning:  10.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen