Onderzoek jongeren, kerk en klimaat

Het doel van het onderzoek is in beeld brengen of christelijke jongeren klimaatverandering en milieuvervuiling belangrijk vinden, welke verbindingen er zijn met de kerk op dit thema en om samen tot concrete ideeën te komen over de invulling hiervan. 

Bekijk de onderzoeksresultaten

Veel jongeren vinden klimaat belangrijk: maar kunnen ze hiermee ook terecht bij de kerk?

Dit project is een onderzoek naar de perceptie van christelijke jongeren over de rol van de kerk in de uitdagingen rond klimaatverandering en milieuvervuiling. Een initiatief van MissieNederland, Tearfund Nederland, A Rocha, Protestantse Kerk Nederland, EO en World Servants.

In 2021 is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het toekomstbeeld van christelijke jongeren, in het bijzonder ten aanzien van de thema’s klimaatverandering en milieuvervuiling. De uitkomsten hiervan vormden de aanleiding om een verdiepend, kwalitatief, onderzoek te doen. Daarmee hoopt men een beter inzicht te krijgen in wat jongeren beweegt, wat hun angsten en verwachtingen voor de toekomst zijn en welke rol de kerk daarin kan spelen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en het rapport is beschikbaar.  

Uit het onderzoek onder ruim 1300 jongeren tussen de 15 en 25 jaar die minstens één keer per maand naar de kerk gaan, blijkt dat: 

  • 85% van de christelijke jongeren zich zorgen maakt over klimaatverandering 
  • 66% vindt dat christenen hiervoor in actie moeten komen 
  • 48% van de jongeren vindt dat de kerk niet voldoende doet op dit vlak 

Veel jongeren willen graag samen met hun kerk in actie komen op gebied van klimaatverandering. Maar ze hebben hierin wel een zetje nodig. Een oproep vanuit kerkleiders en ruimte voor eigen ideeën wordt gewaardeerd. Het liefst concrete acties met een positieve insteek. Ook ludieke elementen of met een challenge werken goed. Ook vinden jongeren het fijn om met andere hierover te praten: zo ontdekken ze dat ze niet de enige zijn met zorgen over het klimaat. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat het aansluit bij twee voor ons belangrijke thema’s:  duurzaamheid en jongeren (in relatie tot de kerk). 

Toekenning: 5.000

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen