Verbouwing Stulpke De Tussenstap

Logeeropvang, dagopvang, kamertraining en ‘stulpke festijn’: tussenstapjes bieden voor wie grotere stappen niet vanzelfsprekend zijn.

Bekijk de website Stichting Stulpke De Tussenstap

Leren en ontspannen in een vertrouwd huis

Stichting Stulpke de Tussenstap biedt respijtzorg aan vanuit een algemeen christelijke identiteit. De stichting doet dit in de vorm van logeer- en dagopvang aan zorgvragers met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek. De stichting staat open voor zorgvragers met diverse achtergronden en/of levensbeschouwingen.

De woonvorm Stulpke De Tussenstap ziet zich gesteld voor een gedwongen verhuizing. De aanvraag betreft de verbouwing en aanpassing van het nieuwe pand in Wijk en Aalburg zodat het voldoet aan de (veiligheid)eisen van gemeente en brandweer. Stulpke de Tussenstap is een kleinschalige stichting die zorg en begeleiding biedt aan thuiswonende kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. De activiteiten van stichting zijn logeeropvang, dagopvang en instap- en kamertraining. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze kleine organisatie omdat deze vanuit een christelijke identiteit openstaat voor zorgvragers met uiteenlopende achtergronden. De professionele begeleiding werkt met vrijwilligersondersteuning en de verhuizing en verbouwing is financieel breed gedragen door lokale kerken en sponsors. 

Toekenning: 5.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen