Nieuwbouw kerkelijk centrum

Het nieuwe gebouw de Bron is ook vanuit het oogpunt van efficiency en energietransitie, weer helemaal bij de tijd.

Bekijk de website hervormde gemeente Enter

Vervulling van een langgekoesterde wens

De Hervormde Gemeente Enter bezit twee verenigingsgebouwen op verschillende locaties in het dorp. Ze worden gebruikt voor catechese, clubwerk, jeugdkerk, kinderopvang, gemeenteavonden, kerkenraadsvergaderingen, etc. Een langgekoesterde wens gaat in vervulling als alle kerkelijke gebouwen op het kerkeiland geclusterd kunnen worden. Daartoe wordt een nieuw kerkelijk centrum aan het bestaande kerkgebouw gerealiseerd, ter vervanging van de twee huidige gedateerde verenigingsgebouwen. Hiermee krijgt het gemeenteleven een geweldige impuls en zijn ze, ook vanuit het oogpunt van efficiency en energietransitie, weer helemaal bij de tijd. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat de verbouwing en nieuwbouw een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de kerkelijke gemeenschap. Daarnaast heeft duurzaamheid een plek gekregen in het projectplan. De kerk heeft niet voldoende eigen vermogen om het project helemaal zelf te bekostigen.

Toekenning: € 25.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen