Overstag, pionieren in Lewenborg

Een enthousiaste groep met leden uit verschillende kerken in Groningen organiseert activiteiten vanuit de pioniersplek Overstag in de wijk Lewenborg.

Bekijk de website Overstag Lewenborg

Overstag: in gesprek gaan hoe de Wind waait

Overstag gaan is een zeiltechniek, waarbij je je laat keren door de wind. Als je iemand ontmoet, kan dat je blikrichting veranderen. Dat geldt niet in het minst als je God ontmoet. Soms verandert je richting radicaal, het roer in je leven gaat om, maar vaker gaat dat geleidelijk. Overstag is de plek in Lewenborg waar men in gesprek gaat over hoe de Wind waait: in je leven, in de wijk en in de gemeenschap. Pioniersplek Overstag is een geloofsgemeenschap, waar wijkbewoners met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Als pioniersgemeenschap wil men bijdragen aan de bloei van de wijk en delen in de hoop van het evangelie, de liefde van God

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat zij zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn en omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Daarbij voldoet Overstag ook aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc.). 

Toekenning: per jaar  4.000 (2022 t/m 2024)

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen