Pioniersplek De Plaats

Een plek van ontmoeting met elkaar, met jezelf en met God.

Bekijk de website De Plaats Ameland

Voor verbinding, verdieping en vertraging

Pioniersplek de Plaats op Ameland. Een bijzondere, laagdrempelige, plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Voor bewoners van Ameland of eilandbezoekers. Een plek voor ontmoeting met jezelf, elkaar en met God. Hierin zijn de woorden: in verbinding, gastvrij en verdieping leidend. De Plaats richt zich op Zinzoekers, op zoek naar spiritualiteit en verdieping. Daarnaast biedt de Plaats activiteiten aan voor kids, jeugd, jongeren en ouderen, waarin zij zich herkennen en waarbij zij zich thuis voelen

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren. Ook aan onze andere toetsingscriteria is voldaan (o.a. pioniersplan, bijdrage zendende kerk, draagkracht in een pioniersteam, gericht op vorming nieuw soort geloofsgemeenschap).

Toekenning € 4.000 (2021), € 4.000 (2022), € 2.500 (2023)

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen