Present Smallingerland biedt perspectief

“Wij willen een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die geholpen moeten worden.”

Bekijk de website Present Smallingerland

Met praktische hulp verschil maken in een uitzichtloze situatie

Present Smallingerland wil vanuit de inspiratie van Jezus een beweging op gang brengen in Smallingerland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De organisatie maakt deel uit van het landelijk netwerk van Present Nederland.

Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet waar te beginnen. Present Smallingerland krijgt het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties. Dat doet ze door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve praktische projecten. Dit kan zijn het leggen van laminaat, het opknappen van de tuin of het aanbrengen van een verfje of behang. Daarnaast organiseert Present Smallingerland ook sociale projecten, bijvoorbeeld wandelen met mensen met een beperking of met mensen die eenzaam zijn. Inwoners van Smallingerland met een smalle beurs, die geen sociaal netwerk en geen goede gezondheid hebben komen in aanmerking voor hulp. In de filosofie van Stichting Present kan iedereen kan hulpbieder zijn.
Op jaarbasis realiseert Present Smalllingerland zo’n 125 projecten.

Waarom wij dit project steunen

Present Smallingerland is ingebed in diverse kerken in Smallingerland. Zij zetten zich in voor kwetsbare mede-inwoners van Smallingerland en brengen met praktische en sociale hulp nieuw perspectief in de samenleving. 

Toekenning: 5.000 (2020) en € 4.000 (2022) 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen