Recreatiepastoraat Hoek van Holland blijft paraat

Recreatiepastoraat Hoek van Holland blijft paraat.

Bekijk website Protestantse gemeente Hoek van Holland

Versterking campingpastoraat recreatieoord Hoek van Holland

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoek van Holland maakt zich sterk voor het recreatiepastoraat op recreatieoord Hoek van Holland.  Ook andere diaconieën uit de regio dragen financieel bij aan dit initiatief. Het doel is om vanuit het evangelie aanwezig te zijn voor de meest kwetsbare mensen op de houten kampeerstad. Hiervoor is acht maanden per jaar een campingpastor of vrijwilliger aanwezig in het huisje De Zeehaven en voor een helpende hand en een luisterend oor. Ook organiseert hij of zij activiteiten en bijeenkomsten en biedt indien nodig crisispastoraat.
Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers en het vergroten van het sociale netwerk van de, soms eenzame, recreanten. De toegekende financiële bijdrage wordt ook aangewend voor de huur van de Zeehaven.

 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat lokale diaconieën in en rond Hoek van Holland zich inzetten voor bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare recreanten in hun regio. 

Toekenning: 3 x € 1.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen