Restauratie kerk en pastorie

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

Bekijk de website doopsgezinde gemeente Veenwouden

De plek voor het delen van geloof en ontmoeten

De Doopsgezinde kerk (de Vermaning) met de ernaast staande monumentale rode beuken vormt een beeldbepalend element voor de zuidelijke entree van het Friese dorp Feanwâlden. Het kerkgebouw belichaamt de ruimte voor geloof belijden en ontmoeting: de ziel van de gemeente. Er wordt belijdenis gedaan, gerouwd en getrouwd. Zowel de kerk als de pastorie zijn dringend aan restauratie toe. Omdat het gebouw geen rijksmonument is komt het niet in aanmerking voor rijkssubsidie.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat het kerkgebouw actief gebruikt wordt door een kerkgemeenschap die weliswaar krimpt, maar nog vitaal is. De kerk heeft zelf niet voldoende middelen om de restauratie volledig zelf te kunnen bekostigen.

Toekenning:  5.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen