Stichting Chavah

Stichting Chavah is opgericht om een plek te bieden aan tiener- en jonge moeders en hun kindje in de stad Groningen.

Bekijk website stichting Chavah

Meer opvangplaatsen moeders en kinderen

Chavah is een kleinschalig leef- en leerhuis voor jonge moeders en hun kinderen in de stad Groningen.
Het doel van stichting Chavah is om liefdevolle ondersteuning te bieden aan moeder en kind. De medewerkers stimuleren en ondersteunen de eigenwaarde van de moeders, waardoor zij uiteindelijk zelfstandig voor hun kindjes kunnen zorgen. Tijdens het verblijf in het leefhuis kunnen de moeders met al hun vragen terecht bij de medewerkers en de vrijwilligers, en ronden zij zo mogelijk hun opleidingen af.
Stichting Chavah wilde uitbreiden, naast het reeds bestaande huis is een tweede opvanghuis gerealiseerd. Maatschappij van Welstand heeft een financiële bijdrage verstrekt voor de inrichting van de appartementen en de overlegruimtes. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat Stichting Chavah zich vanuit een christelijke identiteit doelgericht inzet voor de levenssituatie van kwetsbare jonge moeders en hun kinderen. Zij werkt hierbij samen met vrijwilligers.

Toekenning: € 2.500

Chavah is de Hebreeuwse naam voor Eva en betekent ‘leven’.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen