Stichting IDO

IDO Lelystad heeft vanaf het begin van de coronacrisis alternatieve manieren gevonden om er te zijn voor de meest kwetsbare inwoners van Lelystad.  

Bekijk website IDO Lelystad

Samen staan we sterk

Ten tijde van de coronacrisis blijft stichting IDO bereikbaar en toegankelijk voor een diversiteit aan hulpvragen van de meest kwetsbare inwoners van Lelystad. Stichting IDO ontwikkelde daartoe een aantal nieuwe projecten, zoals een telefonische IDO-hulplijn en een maaltijdservice. Veel nieuwe vrijwilligers, vooral uit de Lelystadse kerken, zetten zich hiervoor in. De projecten blijken van blijvende waarde te zijn, ze worden stapsgewijs ingepast in het reguliere programma van Stichting IDO.

Over het project

Eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de weg naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Al meer dan 30 jaar is Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) er voor mensen in Lelystad die in zo’n kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In de twee inloophuizen en tijdens de dagelijkse inloopspreekuren kan iedereen terecht voor hulp of een doorverwijzing. Zij geven ondersteuning, door middel van de voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp. Het IDO werkt namens acht kerken in Lelystad. Naast een klein aantal betaalde medewerkers zijn er 250 vrijwilligers werkzaam.  

In 2020 moesten voor het eerst in hun geschiedenis de inloophuizen dicht vanwege corona. De nood bleef onverminderd hoog. Met het opzetten van een telefonische IDO-hulplijn die dagelijks bereikbaar is, een maaltijdservice en een klussendienst is er een vangnet onder het vangnet gecreëerd voor de kwetsbare mensen in Lelystad.  

Met de telefonische hulplijn werd de drempel voor het vragen van hulp verlaagd en kwam de organisatie in contact met een nieuwe groep mensen die in een kwetsbare situatie terecht waren gekomen. Ook de opgezette maaltijdservice waarmee mensen tijdens weekdagen warme maaltijden bezorgd kunnen krijgen, een boodschappenservice samen met onze jongerenwerker van Jongeren maken de Stad en een klussendienst: voor mensen zonder netwerk en te weinig geld om hulp in te huren, is door de vrijwilligers veel praktische hulp geboden.  

Deze activiteiten die in 2020 zijn ontwikkeld zijn als antwoord op de coronacrisis, krijgen in 2021 en 2022 een vervolg. De contacten met de lokale kerkelijke gemeenschappen zijn versterkt door vele nieuwe vrijwilligers en ook de relatie met de reguliere hulpverlening is uitgebouwd. 

We horen verhalen over eenzaamheid en gebrek aan netwerk dat met de lockdownperiodes en isolatie heel hard en schrijnend is. Elk contactmoment op afstand doet er toe.

Waarom wij dit project steunen

IDO heeft tijdens deze coronacrisis gezocht naar alternatieve manieren om voor kwetsbare mensen op te komen met concrete hulp. Met het verzetten van de bakens weten zij ook een bredere nieuwe groep mensen te bereiken, te helpen en/of door te verwijzen naar reguliere hulpverlening. Een andere reden waarom de Maatschappij van Welstand dit project belangrijk vindt, is dat de samenwerking met lokale kerkelijke gemeenschappen verder versterkt is. Bovendien voegt IDO de nieuwe succesvolle werkzaamheden stapsgewijs toe aan de reguliere werkzaamheden, zodat de investering die nu gedaan wordt ook voor de lange termijn van betekenis is. 

Toekenning 2020 € 10.000
Toekenning 2021 € 10.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen