Training sociale vaardigheden

In het open huis – de huiskamer van Rotterdam – kan je terecht voor een kopje koffie of thee, is er gratis brood aanwezig, kan je een spelletje doen of rustig een krantje lezen. Iedereen is van harte welkom.

Bekijk de website Pauluskerk Rotterdam

Overwin het kwade door het goede

Niet iedereen heeft een luisterend oor of sociaal vangnet als het even niet meezit. In het Open Huis van de Rotterdamse Pauluskerk komen veel bezoekers die zich eenzaam voelen, vragen hebben en soms ook ander gedrag vertonen dan algemeen aanvaard is. Vaak zijn het kwetsbare mensen met verschillende achtergronden die het in onze samenleving extra moeilijk hebben. Vanuit Team Aandacht – bestaande uit mensen met een hulpverleningsachtergrond – ontstond de behoefte om deze kwetsbaren een stap verder te helpen met een op maat gesneden sociaalvaardigheidstraining.

In januari 2023 is met de eerste training gestart. De belangstelling was groot onder de Noord-Afrikanen en Oost-Europeanen. De communicatie in deze groep was ingewikkeld omdat er met meerdere tolken gewerkt werd. De deelnemers deden actief mee, stelden goede vragen en gaven aan dat het zinvol is om deze informatie te krijgen en van elkaar te leren. De problematiek was herkenbaar voor iedereen. Bij de eerste bijeenkomst was een maaltijd geregeld. Dit was erg aantrekkelijk voor alle deelnemers. Het eten werkt verbindend en nodigt meer uit om te komen. Bij de volgende trainingen waren er minder bezoekers. Dit had verschillende oorzaken die zijn meegenomen in de tussentijdse evaluatie. Al met al is de eerste serie leerzaam en redelijk succesvol geweest. De bijeenkomsten en de thema’s die besproken zijn waren zinvol voor bezoekers. Er ontstond een betere persoonlijke band met bezoekers met positief gedrag tot gevolg. Komende periode wordt gekeken hoe de training aan diverse groepen kan worden gegeven. 

Waarom wij dit project steunen

De keuze om niet zelf een training ontwikkelen, maar een bestaand succesvol concept aanpassen naar de Nederlandse problematiek NL met als vernieuwende element de specifieke aanpak voor arbeidsmigranten.   

Deze training is een vernieuwende aanpak voor een zichtbaar moeilijk maatschappelijk probleem. De werkwijze sluit aan bij de waarden van Maatschappij van Welstand: met barmhartigheid werken aan nieuw perspectief, op leven in plaats van overleven.

Toekenning: 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen