Turks-Nederlandse pioniersplek Almelo

Samen met Turkse christenen contacten leggen met Turkstalige mensen uit de regio om de hoop op Christus met hen te delen.

Bekijk website De Ontmoeting Almelo

Yaşam Sözü, Woord van het Leven

In Twente wonen ongeveer 25.000 Turkse medelanders; een klein deel hiervan is Christen. Vanuit PG Almelo-wijkgemeente De Ontmoeting (sinds 2022 een zelfstandige protestantse gemeente ‘van bijzondere aard’) en de Vrije Baptistengemeente uit Wierden is in 2020 het verlangen gegroeid een brug te slaan naar Turkstalige christenen. “We willen met Gods hulp graag werken aan een vitale christelijke gemeenschap die leeft vanuit het Woord van God en Turkstaligen in Twente uitnodigt om kennis te maken met het evangelie. Vandaar de naam Yaşam Sözü, dat is Turks voor: Woord van het Leven”.
Bij deze Turks-Nederlandse pioniersplek is ook de Stichting Evangelie en Moslims betrokken.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn en omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Daarbij voldoen ze ook aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc).

Toekenning: 3x € 4.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen