Verbouwing Hofje Onder den Toren

Hofje onder den Toren geschikt maken voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten.

Bekijk website Hofje onder den Toren

Verbouwing Hofje Onder den Toren

Het Hofje Onder den Toren is gelegen in het historisch centrum van Middelburg.
Het gehele complex is met hulp van vele vrijwilligers verbouwd tot een diaconaal-maatschappelijk centrum voor onder meer jongerenwerk en een inloophuis.
Het Hofje Onder den Toren is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Middelburg en de Christelijke Gereformeerde Kerk Middelburg. Ook voor de eigen kerkelijke activiteiten van deze gemeentes zijn nu beter geschikte ruimtes gecreëerd.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat het resultaat zowel versterking van de kerkelijke gemeentes betekent door beter geschikte ruimtes voor hun eigen activiteiten. Daarnaast vergroten de kerkelijke gemeentes hun maatschappelijke presentie in het centrum van Middelburg.

Toekenning: € 10.000

Een maatschappelijk-diaconaal centrum waarin De Nieuwe Kerkgemeente, de Gasthuiskerk en de Kruiskerk samenwerken.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen