Verbouwing kerkzaal

Een plaats waar we lief en leed delen, waar we plezier hebben én een plaats om stil te zijn: vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Bekijk de website PG Munnekezijl-Lauwerzijl

Verbouwen vanuit toekomstvisie

Het huidige kerkgebouw van de PG Munnekezijl-Lauwerzijl is gebouwd in 1913. Het karakteristieke gebouw wordt naast de zondagse kerkdiensten breed gebruikt voor eigen activiteiten maar ook voor activiteiten uit het dorp. De kleine actieve kerkgemeente met 171 leden heeft vanuit een toekomstvisie besloten de kerkzaal te vernieuwen. Door de verbouwing krijgt de kerk een multifunctioneel karakter en is daarmee ook voor diverse buitenkerkelijke activiteiten inzetbaar. Dit helpt de kerk om een vitale levende gemeente te blijven en haar functie als gastvrije plek binnen het dorp uit te bouwen.

De kerk wordt nu ook al breed gebruikt voor eigen activiteiten (jeugd, gespreksgroepen, etc.) maar ook voor activiteiten uit het dorp zoals uitvaarten, een muziekvereniging en de paas- en kerstvieringen van de plaatselijke school. De verbouwingsplannen zijn de uitkomst van een visietraject over hoe men kerk wil zijn, met meer onderlinge ontmoeting en brede inzetbaarheid van de kerkzaal. Er is een ontvangstruimte gecreëerd met nieuw toilet, keukenblok, vergaderruimte en ruimte om koffie te drinken, de kerkbanken zijn verwijderd en er is vloerverwarming gerealiseerd. 

Waarom wij dit project steunen

De gemeente doet met dit project een significante investering in het kerkgebouw vanuit het eigen vermogen, maar heeft niet voldoende vermogen om de verbouwing helemaal zelf te dragen. Ook is er een substantiële bijdrage uit acties en vrijwilligersuren van gemeenteleden tijdens de renovatiewerkzaamheden. 

Toekenning:  17.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen