Woninginrichting

Meer informatie over aanvragen persoonlijke ondersteuning/woninginrichting vind je hier >>

Een fijn thuis creëren

Na een periode van detentie en begeleid wonen heeft de cliënt van het plaatselijk wijkteam een eigen woning gevonden. Omdat hij schulden en een klein netwerk heeft, beschikt hij niet over voldoende middelen om van zijn nieuwe woning een echt fijn thuis te maken. De gemeente biedt als ondersteuning voor woninginrichting alleen een lening aan, daar kan hij vanwege zijn schulden geen gebruik van maken. Het wijkteam dient daarom een aanvraag in bij Maatschappij van Welstand voor een financiële bijdrage aan de woninginrichting.

Waarom wij deze aanvraag steunen

Maatschappij van Welstand kent maximaal € 500 toe voor woninginrichting in aanvulling op voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand en lokale noodfondsen. Onder woninginrichting verstaan wij stoffering, verf, meubilair en apparatuur. Wij gaan uit van de aanschaf van tweedehands producten, waar mogelijk.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen