ZINN 2e fase

“Onze context is veelal seculier. Het is mooi hoe samen ontwikkelen wat voor ons de kern is van christelijk geloven: namelijk er zijn voor elkaar, gevoed door zingeving en geloof.”

Bekijk de website Protestanse Gemeente Beemster

Zingeving, cultuur en gemeenschap

De Kapel is een van de twee kerkgebouwen van de PG Beemster, gelegen in Zuidoost Beemster, een wijk aan de noordkant van Purmerend. In 2016 is hier de pioniersplek Z-INN gestart: een open plek, met alternatieve geloofsbeleving.

Z-INN is een liberale en oecumenische ontmoetingsplek,  die – over hokjes heen – mensen aan elkaar verbindt, zowel in gemeenschapsactiviteiten, rond vormen van cultuur, als in het zoeken naar geloof en zingeving. Vaste activiteit is een maandelijkse dienst, waaraan vaak ook koren aan deelnemen. Mensen vanuit de gemeenschap die op een koor zitten en hun belangstellende familieleden komen vaak voor het eerst in de kerk. Daarnaast zijn er activiteiten zoals vrouwenochtend, Lentemarkt, kinderkerst. Er zijn ongeveer 50 mensen stevig betrokken bij deze pioniersplek en 150 incidenteel betrokkenen. De Protestantse Gemeente Beemster is de zendende kerk. Deze aanvraag betreft de vervolgfase van de pioniersplek. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat zij zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn die past bij deze tijd. En omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Ook   voldoen ze ook aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc). 

Toekenning:  4.000 + € 4.000 + € 2.500 (2e fase, per jaar) 

Eerder toegekend voor de 1e fase: 3x E 4.000  

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen